Hành Trang

20 cách nói 'Xin chào' trong tiếng Anh

26/02/2016 06:03:50 AM

Khi chào một người bạn cũ hay một vị khách quan trọng, bạn nên có những cách ứng xử phù hợp khác nhau.

Với mỗi trường hợp, bạn nên nói "Xin chào" theo cách khác nhau, cụ thể:

Formal - trang trọng

- Hello + tên 
- Hello! How are you? 
- How are you doing? 
- Good morning  
- Good afternoon 
- Good evening 
- Nice to meet you

Greeting an old friend - gặp bạn cũ

- Long time no see! 
- How have you been? 
- Nice to see you again! 
- What have you been up to? 
- What’s new?

Informal - thân thiện

- Hey! 
- What’s up? 
- What’s new? 
- What’s going on? 
- Hi (name)! 
- How are ya?
- Howdy!

(Theo VNE)

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai

Bình luận
    Không có bình luận.

Video

Top 5 tin bên phải

Đăng ký Tư vấn Hướng nghiệp, Course: