Bí Kíp Học Tiếng Anh

5 bước giúp tự tin viết IELTS Task 2: Thực hành phần Body (Bước 3)

07/01/2015 01:06:11 AM

(Year8Explorers)

Trước khi thực hành viết phần Body, bạn cần đảm bảo đã phân tích kỹ câu hỏi và phác thảo đầy đủ các ý tưởng và ví dụ minh họa (trong Bước 1). Bạn nên thực hành viết phần Body với các dạng đề khác nhau để có thể làm quen với cấu trúc mỗi đoạn và phát triển các ý tưởng.

1. Giới thiệu chung

Phần thân bài (Body) của bài viết IELTS Task2 thường chiếm khoảng 70% số lượng từ của bài viết. Đây là phần bạn đưa các ý tưởng phân tích theo yêu cầu của đề bài, diễn giải và lập luận ý, đồng thời đưa ra các ví dụ minh họa để phần lập luận thêm chặt chẽ.

Phần phân tích này thường được chia thành 2 đoạn thể hiện các ý kiến ủng hộ (ưu điểm của chủ đề) hoặc phản đối (nhược điểm của chủ đề) đối với dạng bài viết phân tích 2 khía cạnh của vấn đề, hoặc nêu các nguyên nhân đối với dạng bài viết phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp.

Để nội dung lập luận thêm chặt chẽ, một đoạn được thể hiện dưới cấu trúc như sau::

 • Câu mở đầu đoạn: nêu mục đích, ý tưởng chung của toàn đoạn.
 • Ý thứ nhất & Diễn giải chi tiết & Ví dụ minh họa (nếu có)
 • Ý thứ hai & Diễn giải chi tiết & Ví dụ minh họa (nếu có)
 • Câu kết luận của đoạn (có thể không cần, tùy theo độ dài của đoạn).

Trong mỗi đoạn, ý quan trọng được đưa lên trước. Mỗi đoạn có thể trình bày 2-3 ý tùy theo độ dài mỗi ý và dự kiến phân bổ các ý trong 2 đoạn của phần thân bài. Đồng thời, số lượng câu diễn giải chi tiết & ví dụ cần được cân đối về số lượng để đảm bảo độ dài của bài viết không vượt quá 250 từ. Gợi ý: Mỗi đoạn có khoảng 2-3 câu diễn giải chi tiết và 1-2 ví dụ.

Đoạn nào trùng với quan điểm trong phần kết luận thì viết sau (tức là đoạn thứ 2 – gần phần kết luận) để tăng tính logic, liền mạch tư duy, lập luận chặt chẽ cho toàn bộ bài viết.

2. Mẫu câu sử dụng

* Câu mở đầu đoạn:

Câu mở đầu đoạn có vai trò thể hiện mục đích nội dung chung của toàn đoạn, để người đọc có thể hiểu được trong đoạn này bạn sẽ trình bày về khía cạnh nào của vấn đề.

Ví dụ, câu mở đầu đoạn 1 nêu mục đích chung của đoạn là trình bày các ưu điểm, thuận lợi của vấn đề. Bạn có thể tham khảo mẫu câu:

 • Obviously, there are number of / argument in favour of ... / benefits (advantages) associated with …

Tiếp theo, đoạn 2 là đoạn trình bày quan điểm trái ngược: nêu các nhược điểm, bất lợi của vấn đề. Vì vậy, câu mở đầu sẽ có từ/cụm từ “On the other hand,..” hoặc “However,..” để thể hiện quan điểm ngược lại. Bạn có thể tham khảo mẫu câu:

 • On the other hand / However, there are also number of  disadvantages (negative issues) associated with …

Khi trình bày các ý trong các đoạn, bạn có thể dùng các từ “Firstly”, “Secondly”,.. hoặc có thể thay bằng các từ thể hiện ý cùng quan điểm như “Furthermore”, “In addition”,..

 

* Một số từ liên kết giúp các lập luận thêm chặt chẽ:

Bổ sung thêm ý cùng quan điểm:

 • Furthermore, …
 • Moreover, …
 • In addition, …
 • Besides + Ving (N), …

Diễn giải kết quả, hậu quả:

 • Therefore,…
 • Consequently, ….
 • Thus,..
 • So, …
 • For this reason, …
 • As the result (of this), …
 • That is the reason ….

Liên kết giữa các lập luận:

 • Although, …
 • Howerver, …
 • Nervertheless, …
 • In contrast, …
 • But, …
 • …., while (whereas) ….

 

Bắt đầu một câu thể hiện ý:

 • Obviously, …
 • It is obvious that …
 • It is clear that ….
 • It is undeniable that …
 • There is undoubtedly a great deal of …
 • It is unjustifiable to say that …

Diễn giải nghĩa chi tiết thêm:

 •  This is to say, …
 • By this I (don’t) mean, …
 • In other words, …
 • To be more precise, …

 

Ví dụ minh họa:

 • For example,…
 • For instance,…
 • In my experience, …
 • A good example of this + N, …

 

3. Ví dụ bài viết mẫu (tham khảo)

Bạn có thể tham khảo các bài viết mẫu bên dưới với cách giới thiệu mở đầu đoạn và sử dụng các từ nối để lập luận ý tưởng.

Question 1:

Statistics show that prison does not work, either as a deterrent to crime or as a method of rehabilitating criminals. Why is this the case and are there any better alternatives for reducing crime levels?

=> Phân tích câu hỏi, xác định các từ chính (key words), phác thảo ý tưởng trước.

Phần Body:

It is undeniable that prisons sometimes become a really safe place for criminals. That is to say, prisoners still have a certain freedom and quite comfortable life. For instance, they have not only food everyday, but also can play sports and unwind with television. Moreover, criminals can share experiences with each other, consequently they might commit new crimes after being released. Furthermore, the time in jail is too short, and the punishment are not sufficiently strict, so many criminals are not afraid it.

For this reason, governments need to change the way they deal with criminals. Firstly, governments should reduce poverty, and consequently crimes for food will be limited. Secondly, the authorities should improve the education system which will bring everyone a higher education. As a result of this, people in all walks of life will appreciate rightly the value of life, so fewer crimes will be committed. Furthermore, society should be more tolerant towards criminals who are released from jail, and support them to get a job in order to integrate with the local community and become better citizens.

Question 2:

Some people think that spending a lot on holding wedding parties, birthday parties and other celebrations is just a waste of money. Others, however, think that these are necessary for individuals and the society. Discuss both views and give your opinion.

=> Phân tích câu hỏi, xác định các từ chính (key words), phác thảo ý tưởng trước.

Phần Body:

People choose to throw parties for a number of reasons. For starters, parties can make better teams. Project kick-off parties are good opportunities to break the ice and help team members to know each other better. Victory parties create a sense of success and belonging. Companies do not see parties as wastes of money and allocate budget to support such events. Moreover, parties often leave good memories. From our own experiences, we all have happy memories of our birthday parties when we were little. Every family has great photos took on family parties in their album. In addition, contrary to what some people believe that spending on parties is a waste of social resources, parties actually create value, either by employing people in the party planning business or by offering people better party experiences.

The popularity of parties, however, causes some tension in the society. Parties are hard on introverted people who find themselves uncomfortable in parties. This is a clinic symptom which psychologists call it “social anxiety disorder”. There are other ways to celebrate important events that may have greater value for their cost. For instance, companies could send out gifts after successful projects and parents could take their children on family trips to celebrate birthdays.

4. Thực hành

Trước khi thực hành viết phần Body, bạn cần đảm bảo đã phân tích kỹ câu hỏi, hiểu đúng yêu cầu và phác thảo đầy đủ các ý tưởng và ví dụ minh họa (Bước 1).

Bạn nên thực hành viết phần Body phân tích với các dạng đề khác nhau để có thể làm quen với cấu trúc mỗi đoạn và cách viết mở đầu đoạn.

Bạn có thể thực hành viết Body cho các dạng đề như sau:

 1. In some countries, governments are encouraging industries and businesses to move out of the cities and into regional areas. Do you think the advantages outweigh the disadvantages?
 2. The best way for governments to solve the problem of traffic congestion is providing free public transport in 24 hours per day, and seven days a week. To what extent do you agree or disagree?
 3. In many big cities in the world, the quality of life is decreasing. What are the causes and solutions for this? 

5. Kết luận

Bạn hãy cố gắng thực hành viết càng nhiều càng tốt. Bạn có thể viết bất cứ chủ đề nào bạn muốn, tuy nhiên hãy chọn các chủ đề thuộc các lĩnh vực khác nhau để nâng cao vốn từ. Để có thể viết phần Body tốt, điều quan trọng là bạn cần có các ý tưởng lập luận một cách chặt chẽ và logic – và điều này phụ thuộc vào việc bạn có thực hành tốt hay không việc xác định ý tưởng trong Bước 1.

Bạn có thể thực hành viết theo các form mẫu, và khi đã thành thạo có thể sáng tạo theo phong cách riêng của bạn.

Mong rằng những gợi ý này sẽ giúp bạn dần cảm thấy tự tin khi viết bài IELTS Task 2.

Bài viết phần tiếp theo, chúng tôi sẽ gợi ý cách viết phần Thân bài (Body) phần 2 với các cấu trúc câu tạo sự khác biệt và tăng tính hấp dẫn của bài viết.

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần sự hướng dẫn trực tiếp.

Email: info@inspiringedu.vn, inspiringedu2014@gmail.com

InspiringEdu

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai

Bình luận
  Không có bình luận.

Video

Top 5 tin bên phải

Đăng ký Tư vấn Hướng nghiệp, Course: