Hành Trang

Bạn là người cho hay người nhận?

28/04/2017 10:47:56 PM

Trong mọi môi trường cuộc sống, mọi người luôn thể hiện 1 trong 3 hình thức: người cho, người nhận và người cân bằng giữa cho & nhận. Nhà tâm lý học Adam Grant đã tách biệt 3 nhóm người này và đề xuất những cách thức đơn giản để có thể tạo nên một văn hóa về môi trường chia sẻ cân bằng.

Tham khảo thêm cuốn sách Bestseller "Cho khế nhận vàng" (Give and Take) của Adam Grant.

 

Gia Bảo - Theo TED

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai

Bình luận
    Không có bình luận.

Video

Top 5 tin bên phải

Đăng ký Tư vấn Hướng nghiệp, Course: