Bí Kíp Học Tiếng Anh

Các gợi ý khi viết bài luận tiếng Anh

03/10/2014 09:21:37 PM

Sau đây là một vài gợi ý giúp các bạn khi viết bài luận tiếng Anh. Đây là những gợi ý về những lỗi mà các sinh viên thường mắc phải, trong khi họ có thể dễ dàng tránh được. Chúng tôi hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn.

Nếu bạn muốn liệt kê một số ý nội dung, hoặc các quy trình,

Hãy sử dụng: ‘Firstly, secondly, thirdly, fourthly’ etc.

Thay vì: ‘First, second, third, fourth ‘etc.

Các từ ‘previous’ hoặc ‘earlier’ rất thường được sử dụng trong tiếng Anh.

Hãy sử dụng: ‘Previous research has shown….’

Hoặc: ‘Earlier research has shown…’

Việc sử dụng từ ‘prior’ cũng chấp nhận được, nhưng đó là phong cách viết cũ.

Sử dụng ‘a’ or ‘the’.

Sử dụng ‘a’ khi bạn đang nói về điều gì đó nói chung (in general). Sử dụng ‘the’ khi bạn đang nói vè điều gì đó cụ thể (in particular).

Ví dụ:

‘The characteristics of a company can be described as…’ có nghĩa khác với câu sau,

‘The characteristics of the company can be described as…’

Trong ví dụ đầu tiên, bạn đang nói về các công ty nói chung, như một thuật ngữ chung, trong khi ví dụ thứ 2 nói tới một công ty cụ thể mà bạn đang viết về nó.

Xem xét việc sử dụng dấu phẩy, dấu hai chấm, dấu chấm phẩy:

Dấu phẩy (,) giống như một khoảng nghỉ khi bạn đang đọc to bài viết nào đó:

Mặc dầu bạn có thể sẽ không cần phải thực hiện một dự án nghiên cứu lớn cho tới khi bạn tham gia các khóa học bậc cao, bạn có thể bắt đầu phát triển các kỹ năng cần thiết một thời gian dài trước khi bắt đầu.

Dấu phẩy (,) đôi khi được sử dụng để chỉ ra một ý riêng, hoặc một mệnh đề bổ sung trong câu.

Ví dụ:

The boy, who had not travelled so far away from home before, began to get worried.

Dấu hai chấm (:) được sử dụng để giới thiệu một danh sách:

Ví dụ:

You need many resources to be a successful student: the library, access to the internet,supportive tutors, a place to study , and plenty of time.

Dấu hai chấm (:) cũng có thể được sử dụng liên kết hai ý mà chúng có thể được thể hiện như những câu đơn.

Ví dụ:

Life was good again: she was back home with her family.

Dấu chấm phẩy được sử dụng để kết nối hai ý nội dung mà chúng có thể được tách thành các câu riêng biệt, nhưng được liên kết rất gần.

Ví dụ:

Whatever words follow the use of a semi-colon, they MUST be able to stand as a sentence in their own right; if they don’t, you should probably use a comma.

*******

Chúng tôi hi vọng những gợi ý trên có thể giúp các bạn hoàn thành bài viết tiếng Anh một cách dễ dàng.

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm sự tư vấn.

InspiringEdu

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai

Bình luận
    Không có bình luận.

Video

Top 5 tin bên phải

Đăng ký Tư vấn Hướng nghiệp, Course: