Du Học

Chương trình học bổng IDEAS năm 2015

05/11/2014 04:13:44 AM

1. IDEAS 1: Khóa học thạc sỹ ngành Quản trị Kinh doanh, Tài chính và các ngành khoa học khác tại trường Đại học Kinh tế UCD Micheal Smurfit tại Dublin, Ireland

a. Đối tượng và điều kiện tham gia:

Công dân đang sống và làm việc tại Việt Nam; Khóa học MSc: Tối thiểu 1 năm từ khi tốt nghiệp ĐH; Khóa học MBA: Tối thiểu 3 năm kể từ khi tốt nghiệp ĐH; Tiếng Anh: IELTS 6.5 (các kỹ năng điểm từ 6 trở lên)

Để biết thêm thông tin về Quy trình xin học bổng, cách nộp hồ sơ Trực tuyến, vui lòng truy cập địa chỉ sau: http://www.smurfitschool.ie/vietnam

2. IDEAS 2: Khóa học thạc sỹ dành cho các ngành Dược, Công nghệ Sinh học, Công nghệ Thông tin và các ngành Nghiên cứu Xã hội. Ngoài ra chương trình dành từ 1 đến 2 học bổng ngành Ngôn ngữ học Ứng dụng tiếng Anh cho giảng viên Đại học

a. Đối tượng và điều kiện tham gia:

i. Công dân đang sống tại Việt Nam ii. Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc; iii. Tốt nghiệp đại học chính quy các ngành có liên quan iv. Kỹ năng tiếng Ânh: IELTS 6.5( Academic), điểm tổng kết từ 7.0/10 trở lên.

Xem thông tin chi tiết tại trang mạng của Đại sứ quán Ireland www.embassyofireland.vn

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai

Bình luận
    Không có bình luận.

Video

Top 5 tin bên phải

Đăng ký Tư vấn Hướng nghiệp, Course: