Bí Kíp Học Tiếng Anh

Gợi ý cho bài viết học thuật

06/10/2014 06:56:08 AM

A. KHÁI NIỆM CHUNG

* Hãy chú ý sự khác nhau giữa các từ ‘dissertation’ (luận văn tốt nghiệp) and  ‘research’ hoặc ‘study’ (bản nghiên cứu).

Bản luận án tốt nghiệp (dissertation) là bài viết bạn đang thực hiện, trong khi bản nghiên cứu là hoạt động bạn đã hoàn thành. Vì vậy, khi viết bạn nên:

Nói:   ‘This research investigated …’

Hoặc:  ‘This study investigated…’

Thay vì: ‘This dissertation investigated…’

* Thuật ngữ ‘research’ là một trong những từ lạ tiếng Anh mà nó không được sử dụng ở số nhiều. Do vậy,

Hãy nói:  ‘There have been many studies into…’

Hoặc:  ‘There has been much research into…’ (và bạn tiếp tục thảo luận các phần khác của bản nghiên cứu!).

Thay vì nói: ‘There have been many researches into…’

* Các từ ‘previous’ hoặc ‘earlier’ thường được sử dụng trong tiếng Anh.

Hãy nói: ‘Previous research has shown….’

Hoặc: ‘Earlier research has shown…’

Việc sử dụng từ ‘prior’ là chấp nhận được, tuy nhiên đó là cách viết cũ.

B. THỜI CỦA ĐỘNG TỪ TRONG CÁC PHẦN KHÁC NHAU CỦA LUẬN VĂN

* Vào thời điểm bạn thực hiện giai đoạn này, bạn sẽ có thể đã viết bản Đề xuất nghiên cứu (Research proposal), đây la bản sẽ phác thảo ra những nội dung chính và cách thức bạn thực hiện quá trình nghiên cứu. Phần này hầu như có thể dùng động từ ở thời tương lai vì bạn chưa thực hiện bản nghiên cứu.

* Có thể sử dụng một phần nội dung trong bản Đề xuất nghiên cứu (Research proposal) vào bản Luận văn (Dissertation), nhưng bạn nên thay đổi các động từ thời tương lai thành quá khứ. Ví dụ,

‘This research will investigate…’ nên thay đổi thành,

‘This research investigated…’

* Trong phần Literature Review, bạn có thể dùng động từ thời hiện tại, nhưng tốt hơn nên dùng thời quá khứ.

Ví dụ:

‘Smith (1998) argues that…’

Là chấp nhận được, nhưng năm 1998 là trong quá khứ, do đó nên dùng thời quá khứ sẽ đúng hơn:

‘Smith (1998) argued that…’

Cho dù bạn dùng động từ ở thời hiện tại hay quá khứ thì bạn nên dùng thống nhất. Sử dụng thời đó trong toàn bộ phần Literature Review cho dù bạn đang thảo luận về các bản nghiên cứu đã thực hiện trước đó.

* Trong phần Methodology Chapter, bạn cũng có thể sử dụng một phần nội dung bạn đã viết trong bản Đề xất nghiên cứu (Research Proposal). Hãy nhớ thay đổi thời động từ tương lai sang quá khứ do bạn đã thực hiện bản nghiên cứu của mình vào thời điểm này, nên quá trình nghiên cứu đó đã là quá khứ.

* Điều tương tự cũng được áp dụng trong phần Results and Analysis Chapter. Phần lớn nội dung được viết trong thời quá khứ, mặc dù nếu bạn đang bình luận phần kết quả (Results), việc dùng thời hiện tại có thể chấp nhận được.

Ví dụ:

‘The results showed that…’

(Sử dụng thời quá khứ do các kết quả đã đạt được.), nhưng bạn cũng có thể nói,

‘The significance of these results is that …’

(Sử dụng thời hiện tại do bạn đang bình luận tại thời điểm hiện tại phần kết quả.).

* Trong phần Conclusions, Limitations and Recommendations của phần đề xuất cho các nghiên cứu sâu hơn, phần ConclusionsLimitations sẽ thường được viết trong quá khứ.

Ví dụ:

‘The main conclusions of the study were…’

‘There were limitations to this study…’

Tuy nhiên, phần Recommendations thường được dùng thời hiện tại hoặc tương lai.

Ví dụ:

‘Recommendations for further research are…’

‘Another area to investigate could be…’

*******

Chúng tôi hi vọng những gợi ý trên có thể giúp các bạn hoàn thành các bài luận, bài báo, bản nghiên cứu, luận văn,.. một cách dễ dàng.

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần tư vấn thêm.

InspiringEdu

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai

Bình luận
    Không có bình luận.

Video

Top 5 tin bên phải

Đăng ký Tư vấn Hướng nghiệp, Course: