Bí Kíp Học Tiếng Anh

Hướng dẫn cơ bản để viết bài IELTS Task 1

06/10/2014 05:58:37 AM

Một bài viết Ielts Task 1 gồm 3 phần sau:

1. Phần giới thiệu (Introduction):  

Phần mở bài là một cách diễn giải lại (paraphrase) câu hỏi bằng cách thay các từ, cụm từ đồng nghĩa hoặc thay đổi cấu trúc câu.

Ví dụ câu mở đầu:

The chart (table) shows (gives) information about …

The graph indecates (illustrates) the number (rate) of …

 

2. Phần phân tích (Body): nêu các xu hướng chính, những sự khác biệt nổi bật.

Mở đầu phần phân tích thứ 1 có thể bắt đầu với:

Overall we can see that …

As we can see from …

According to …   the chart/ data ….

Bắt đầu phần phân tích thứ 2 với từ thể hiện sự đối lập như:

In contrast, …

On the other hand, ...

However, …

Trong phần phân tích nên sử dụng thêm các từ nối (linking words) khi diễn giải các ý:

Ví dụ:

By comparision …

On the other hand, ...

By contrast, …

However,…

In addition,…

For this reason,…

On balance,…

For example (instance),..

3. Phần kết luận (Conclusion): có thể viết tách riêng cuối bài, hoặc đưa luôn vào trong phần mở bài.

Mở đầu phần kết luận với từ:

Overall, …

All in all, …

In conclusion, ...

*******

Chúng tôi hi vọng những gợi ý trên có thể giúp các bạn hoàn thành bài viết IELTS Task1 một cách dễ dàng.

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm sự tư vấn.

InspiringEdu

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai

Bình luận
    Không có bình luận.

Video

Top 5 tin bên phải

Đăng ký Tư vấn Hướng nghiệp, Course: