Bí Kíp Học Tiếng Anh

Hướng dẫn viết bài IELTS Task 2

19/11/2014 04:37:57 AM

1. Nguyên tắc chung:

Trong bài viết 250 từ, sẽ dành khoảng 70 từ cho phần mở bài + kết luận. Còn lại là phần thân bài. Trường hợp thiếu (hoặc thừa) các từ có thể điều chỉnh bằng cách tăng thêm (hoặc giảm bớt) các từ nối không cần thiết.

Phần mở bài là một cách giới thiệu khác đi của câu hỏi, bằng cách thay động từ đồng nghĩa khác hoặc thay đổi cấu trúc động từ.

 Phần thân bài thường được chia thành 02 phần: quan điểm ủng hộ và quan điểm chống lại. Thường bạn ủng hộ theo quan điểm nào thì nên để phần đó gần phần kết luận.

Phần kết luận là tóm tắt các ý kiến đã thảo luận, và đưa ra ý kiến cá nhân

* Cấu trúc một phần trong phần thân bài:

 • Câu mở đầu đoạn: giới thiệu ý chính
 • Diễn giải chi tiết các ý
 • Ví dụ minh họa
 • Câu kết luận ý

* Một số lưu ý:

+  Sau khi đọc đề bài, bạn nên dành thời gian khoảng 5-10 phút để phác thảo các ý chính cho phần thân bài, sau đó mới bắt đầu viết. Bước này là rất quan trọng để giúp bạn trả lời đúng câu hỏi, lập luận các ý kiến một cách chặt chẽ, đầy đủ.

+ Khi viết sai từ, chỉ cần dùng bút gạch ngang rồi tiếp tục viết. Không cần thiết phải dùng bút tẩy hoặc xóa vì sẽ mất thời gian.

Tránh việc lặp lại một từ nhiều lần, nên sử dụng các từ khác nhau có đồng nghĩa.

Ví dụ:

‘To collect (get/ obtain/..) the appropriate (right..) data (information..) from.. ’

‘For example’, ‘For instance’,..

 

2. Các mẫu câu

Bắt đầu một câu (Start sentenses):

            It is undeniable that …

            There is undoubtedly a great deal of …

            It is unjustifiable to say that …

Obviously, …

It is obvious that …

It is clear that ….

Bổ sung thêm ý (For more information):

Furthermore, …

Moreover, …

In addition, …

Besides + Ving (N), …

Giải thích kết quả (To explain the consequences):

            Thus, …

Hence, …

Therefore,…

Consequently, ….

So, …

For this reason, …

As the result (of this), …

That is the reason ….

Liên kết giữa các lập luận “ủng hộ” và “chống” (Link arguments ‘for’ and ‘against’):

Although, …

Howerver, …

Nervertheless, …

In contrast, …

But, …

…., while (whereas) ….

Diễn giải chi tiết thêm (More detail):

            This is to say, …

            By this I (don’t) mean, …

            In other words, …

            To be more precise, …

Liên kết ví dụ minh họa (Link main ideas and supporting arguments):

            For example,… / For instance,…

            In my experience, …

A good example of this + N, …

 

3. Cấu trúc bài viết và mẫu câu

Phần mở đầu (Introduction) là phần quan trọng nhằm thu hút người đọc. Nội dung khoảng 30-40 từ.  Để tạo phần giới thiệu hiệu quả, cần đảm bảo:

 • Cô đọng, súc tích:
  • Không lặp từ;
  • Không chứa thông tin không cần thiết;
  • Không diễn giải chi tiết.
 • Nêu xu hướng chung
 • Có mục đích
 • Bố cục nội dung chặt chẽ
 • Diễn giải lại chủ đề (Paraphrase the topic)

Mẫu câu cho các phần:

Phần mở đầu (Introduction):

 • The issue of … is / very widely debated/ a very controversal issue.
 • While some people believe that  … others think that …
 • Obviously, many people think that … . However, some people believe the opposite, arguing that …
 • There are a number of advantages and disadvantages with …. Let us now consider some of these issues in more detail.

(… number of arguments for and against …)

Phần thân bài 1 (Part 1):

 • Obviously, there are number of / argument in favour of ... / benefits (advantages) associated with …
 • Firstly, Secondly,..

Phần thân bài 2 (Part 2):

 • On the other hand / However, there are also number of  disadvantages (negative issues) associated with …
 • Firstly, Secondly,..

Phần kết luận (Conclusion):

 • Overall, it is clear from the above argument that there are a number of advantages and disadvantages associated with …
 • Although it is true that … , it is also true that …
 • One position solution to the problem could be to …
 • In my opinion,..
 • In my opinion the benefits (advantages) of … far outweigh the problems.

*******

Chúng tôi hi vọng những gợi ý trên có thể giúp các bạn hoàn thành bài viết IELTS Task2 một cách dễ dàng.

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm sự tư vấn.

InspiringEdu

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai

Bình luận
  Không có bình luận.

Video

Top 5 tin bên phải

Đăng ký Tư vấn Hướng nghiệp, Course: