Inspiring Clip: Hướng dẫn viết bài Ielts Task 1

20/09/2015 07:02:58 AM

Mời các bạn xem video hướng dẫn viết bài Ielts Task 1 do giảng viên của InspiringEdu thực hiện.

Hy vọng những hướng dẫn này sẽ giúp bạn viết tốt bài Task 1.

InspiringEdu

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai

Bình luận
    Không có bình luận.

Video

Top 5 tin bên phải

Đăng ký Tư vấn Hướng nghiệp, Course: