Khóa học trực tuyến luyện viết tiếng Anh

20/09/2015 07:48:16 AM

KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN LUYỆN VIẾT TIẾNG ANH

Thời gian học: 6-10 tuần 1 khóa tùy trình độ

Cách thức:

+ Thứ 2: Giáo viên gửi tài liệu và bài tập qua email cho học viên tự đọc và làm bài tập.

+ Thứ 4: Học viên gửi bài tập cho giáo viên qua email.

+ Thứ 6: Giáo viên trả bài chữa cho học viên, gửi thêm tài liệu nếu học viên yếu 1 mảng ngữ pháp nào đó.

+ Thứ 7, CN: Học viên nghiên cứu bài chữa, nếu còn chưa hiểu hoặc thắc mắc, giáo viên sẽ dành 60 phút trao đổi skype.

+ Thứ 2: Giáo viên tiếp tục gửi bài giảng mới và bài tập mới.

Một số yêu cầu:

  • Học viên phải làm bài kiểm tra trình độ đầu vào trước khi học
  • Học viên phải cam kết dành thời gian đầy đủ và trả bài đúng deadline

Đăng ký: Liên hệ qua email: inspiringedu2014@gmail.com

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai

Bình luận
    Không có bình luận.

Video

Top 5 tin bên phải

Đăng ký Tư vấn Hướng nghiệp, Course: