Hành Trang

Làm chủ các kỹ năng viết cần thiết trong trường đại học

28/09/2014 06:13:30 AM

Đối với các cá nhân trong môi trường trung học, chỉ có một số ít kỹ năng là quan trọng hơn kỹ năng viết. Dĩ nhiên, kỹ năng viết vượt ra ngoài những từ trên trang giấy – đó là phương thức truyền thông một cách hiệu quả của các ý tưởng phức tạp.

Kỹ năng viết càng trở nên quan trọng khi các sinh viên chuyển tiếp từ trường trung học lên bậc đại học. Rất nhiều sinh viên đại học tiếp tục thể hiện những lỗi về cú pháp, chính tả và ngữ pháp một cách rõ ràng trong khi những lỗi này đơn giản là không được chấp nhận ở bậc giáo dục cao hơn.

Các kỹ năng viết chính mà các sinh viên phải trang bị bao gồm tính súc tích, sự rõ ràng, ngữ pháp phù hợp và lập luận chặt chẽ. Các sinh viên nên thực hành việc phát triển các kỹ năng này ở trường trung học để có thể thành công khi họ học tiếp lên bậc cao đẳng, đại học.

Các kỹ năng này có thể được phân nhóm theo tính kỹ thuật viết hoặc tầm nhìn. Kỹ năng mang tính kỹ thuật nhất là ngữ pháp. Ngữ pháp phù hợp là quan trọng đối với bài viết giống như cái kèo nhà trong việc xây dựng một ngôi nhà.

Mục tiêu tầm nhìn của bạn trong vai trò người viết không có ý nghĩa nếu bạn thiếu các kỹ năng để đảm bảo bài viết định hình đúng. Giống như nhiều kỹ năng sống quan trọng khác, việc học hỏi ngữ pháp đúng đắn là quan trọng đối với quá trình nhận thức và lặp lại.

Cách đơn giản nhất để có khả năng ngữ pháp tốt là viết những câu ngắn và mang tính tường thuật. Càng có nhiều mệnh đề và dấu phẩy trong câu, thì càng thêm khó khăn đê có thể sử dụng các thời của động từ và giới từ phù hợp. Hãy nhớ sử dụng cùng một thời động từ xuyên suốt bài viết, đảm bảo rằng không có sự mơ hồ nào về các đại từ của bạn và tránh dạng bị động.

Ba thành phần khác cho một bài viết chất lượng – tính súc tích, rõ ràng và lập luận chặt chẽ - là nhiều thử thách hơn. Khác với ngữ pháp, không có các quy định rõ ràng nào chi phối việc thực hiện của chúng. Tuy nhiên, sự rõ ràng và súc tích bổ sung cho nhau.

Tính súc tích thường là vấn đề của quá trình lên kế hoạch ý tưởng. Trước khi bắt đầu viết, hãy xem xét các lập luận có khả năng hoặc bằng chứng hỗ trợ mà bạn có thể tham chiếu khi viết. Hãy chọn chỉ những thành phần có tính thuyết phục và hỗ trợ mạnh nhất để gắn kèm vào bài viết của bạn.

Trái ngược với những điều mà rất nhiều nhà văn mới tin tưởng, các lập luận của bạn không trở nên mạnh mẽ hơn chỉ với việc thêm vào bằng chứng. Việc thể hiện một lập luận hỗ trợ nghèo nàn chỉ làm yếu đi tổng thể bài luận văn của bạn.

Vượt qua tính kinh tế của ngôn ngữ, một trong những kỹ thuật tốt nhất cho việc làm rõ ràng trong việc truyền thông ý tưởng là chia bài viết của bạn thành nhiều đoạn có cấu trúc tốt. Mỗi đoạn nên diễn tả một ý tưởng đơn và được định nghĩa tốt.

Khi bạn sẵn sàng để tiếp cận điểm tiếp theo, hãy bắt đầu bằng một đoạn mới. Việc xác định các ý tưởng theo từng đoạn là một kỹ năng có thể học được qua trải nghiệm. Tuy nhiên, bài kiểm tra tốt nhất là đọc mỗi đoạn và tự hỏi “Ý tưởng chính của tôi có rõ ràng hay không?”.

Sự quan trọng của việc lập luận chắc chắn trong bài viết có lẽ là điều khó khăn nhất để làm chủ được. Sau tất cả mọi thứ, “sự chắc chắn” là một đối tượng nào đó, và một lý lẽ có vẻ như rõ ràng và có tính thuyết phục cho một người có thể lại là lý lẽ không chắc chắn và lộn xộn đối với người khác. Tuy nhiên, rất giống như xây một ngôi nhà, hiệu chỉnh một ý tưởng mà nó dựa trên một nền tảng yếu kém là khó khăn hơn nhiều để thực hiện từ giữa chu trình thay vì từ đầu chu trình.

Việc xây dựng một bản phác thảo các ý tưởng chính trước khi bắt đầu viết là cách thức tốt nhất để đảm bảo rằng bài viết cuối cùng của bạn được lập luận tốt. Các bản phác thảo là công cụ chủ yếu yêu cầu bạn phải tóm tắt các ý tưởng của bạn. Chúng cũng hữu ích trong việc đảm bảo rằng bạn đang phác thảo một bức tranh lớn trước khi tập trung vào những chi tiết của việc lựa chọn những cụm từ và các cú pháp ngữ pháp phù hợp.

Một bản phác thảo tốt tạo sự đơn giản cho việc xây dựng nó. Nó nên xác định một cách rõ ràng luận điểm trọng tâm và từ ba tới năm lập luận hỗ trợ. Nó cũng nên rõ ràng cách thức mà mỗi điểm hỗ trợ của bạn bổ trợ cho ý tưởng trung tâm của bài viết.

Tiếp theo, mở rộng mỗi một trong những điểm hỗ trợ này tới ba tới năm ý tưởng. Với mục tiêu rõ ràng, mỗi ý tưởng nên được định nghĩa một cách đơn giản và sự kết nối với ý tưởng chính nên rõ ràng. Sắp xếp và bổ sung thêm phần chi tiết khi cần thiết.

Ngay khi bản phác thảo của bạn hoàn thành, bạn đã chuẩn bị để bắt đầu viết. Bây giờ bạn không phải là đang tạo ra bài viết như việc mở rộng các ý tưởng. Bạn sở hữu mọi thành phần bạn cần, đã giảm bớt tới các yếu tố cần thiết. Tất cả những điều giữ lại là gắn kết chặt những thành phần này với nhau thông qua các câu hoàn chỉnh và rõ ràng được tổ  chức thành những đoạn đơn ý tưởng.

Làm chủ các kỹ năng lập luận chắc chắn, sự rõ ràng của lối viết, sự súc tích của ý tưởng và các câu chính xác về mặt ngữ pháp sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều sau khi bạn tốt nghiệp trường trung học. Bạn sẽ sẵn sàng bắt đầu với vị trí tiên phong so với các bạn học tại trường đại học, cũng như một tập then chốt các kỹ năng chủ yếu cho sự thành công trong thế giới vượt ra ngoài các trường đại học. 

Bằng Linh (Theo USnews)

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai

Bình luận
    Không có bình luận.

Video

Top 5 tin bên phải

Đăng ký Tư vấn Hướng nghiệp, Course: