Làm việc nhóm hiệu quả

16/10/2014 12:14:56 AM

Bạn cảm nhận được điều gì từ cách thức đàn ngỗng trời di cư?

Bạn nhìn thấy điều gì trong những bức tranh này?.. 

 

 

... Và bức tranh này nữa:

....

Những trải nghiệm thực tế sẽ giúp bạn nhận ra cách thức làm việc nhóm hiệu quả.

Hãy tham gia khóa học cùng với chúng tôi để có lời giải đáp và cách thức làm việc nhóm hiệu quả.

InspiringEdu 

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai

Bình luận
    Không có bình luận.

Video

Top 5 tin bên phải

Đăng ký Tư vấn Hướng nghiệp, Course: