Hành Trang

Ngôn ngữ cơ thể định hình chính bạn

20/09/2015 06:55:36 AM

Cách thức bạn thể hiện qua ngôn ngữ cơ thể sẽ định hình chính bạn. Hãy tham khảo nghiên cứu của Amy Cuddy.

(Theo TED)

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai

Bình luận
    Không có bình luận.

Video

Top 5 tin bên phải

Đăng ký Tư vấn Hướng nghiệp, Course: