Bí Kíp Học Tiếng Anh

Những điều cần nhớ khi viết bài IELTS Task 1

09/10/2014 05:37:34 AM

10 điều cần ghi nhớ khi viết bài Ielts Task 1

1. Hãy chú ý khi dữ liệu đề bài cung cấp là một hay nhiều bảng / sơ đồ / đồ thị,.. dùng động từ chia ngôi số ít hoặc nhiều.

Ví dụ:

‘The graph shows that …’ nếu chỉ có 1 đồ thị,

Hoặc dùng:

‘The graphs show that …’ nếu có từ 2 đồ thị trở lên.

2. So sánh thời điểm các dữ liệu được cung cấp với thời điểm hiện tại. Nếu các dữ liệu là trong quá khứ thì bản mô tả phải dùng động từ trong quá khứ, phần dữ liệu thời tương lai sẽ được mô tả theo động từ thời tương lai. Mô tả các ch trình nên dùng thời hiện tại.

Ví dụ:

‘There was a slight increase between 1997 and 1998, … ’

3. Nên thống nhất khi viết về số phần trăm có thể viết ‘10%’ hoặc ‘10 per cent’ hoặc ‘ten per cent’. Dù chọn cách nào thì nên dùng thống nhất trong cả bài viết.

4. Dùng thêm các tính từ (đi kèm với danh từ) hoặc trạng từ (đi kèm với động từ) để làm rõ nghĩa nội dung hơn.

Ví dụ:

‘There was a significant increase between 1997 and 1998 … ’

Hoặc:

‘the number of houses increased significantly between 1997 and 1998 …’

5. Các trạng từ theo mức độ mạnh dần như:

Minimally –> Marginally –> Slightly –> Gradually –> Steadily –> Significantly –> Sharply –>  Dramatically,..

6. Để mô tả các bước trong chu trình có thể dùng ‘Firstly’, ‘Secondly’, ‘Next stage’, ‘Next step’, ‘then’, ‘in following stages’, ..

7. Tránh việc lặp lại nhiều lần một từ mà nên sử dụng các từ đồng nghĩa.

Ví dụ:

‘The use of water in two countries from 1995 to 2000 decreased (declined) sharply from..’

8. Một số từ đồng nghĩa hay sử dụng như:

Mô tả tăng:

To increase, To go up, to surge, to rocket, to rise, to soat,…

Mô tả giảm:

            To decrease, to drop, to fall, to decline, to go down, to plummet,…

Mô tả sự phục hồi:

            To pick up, to recover, to improve, to get better,…

Mô tả sự duy trì:

            To remain constant / stable / unchanged /..

Mô tả sự dao động:

            To fluctuate,..

9. Không viết số dạng chữ (Don’t write the number out): ví dụ: viết số 200,00

10. Không bắt đầu một câu bằng từ ‘And’, đặc biệt đối với các bài Academic writing.

 

*******

Chúng tôi hi vọng những gợi ý trên có thể giúp các bạn hoàn thành bài viết IELTS Task1 một cách dễ dàng.

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm sự tư vấn.

InspiringEdu

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai

Bình luận
    Không có bình luận.

Video

Top 5 tin bên phải

Đăng ký Tư vấn Hướng nghiệp, Course: