Quản lý thay đổi

20/09/2015 07:04:51 AM

“Không phải mọi vấn đề đều có thể thay đổi được. Nhưng không điều gì có thể được thay đổi cho tới khi điều đó được quan tâm tới.” Hãy lắng nghe một cách tích cực và thay đổi.

Khóa học của chúng tôi sẽ truyền cảm hứng cho bạn để sẵn sàng thay đổi và đón nhận những thử thách mới.

InspiringEdu

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai

Bình luận
    Không có bình luận.

Video

Top 5 tin bên phải

Đăng ký Tư vấn Hướng nghiệp, Course: