Trải Nghiệm

Sức mạnh của nguồn lực đám đông

16/10/2014 07:48:32 AM

Hai tuần trước khi làm bài thi cuối kỳ lớp học về Kinh Thánh, giáo sư phát một danh sách gồm hàng trăm chủ đề có thể sẽ là bài kiểm tra. Chúng tôi được thông báo rằng, năm trong số những chủ đề này sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên cho bài kiểm tra và chúng tôi phải viết một vài đoạn văn về những chủ đề đó.

Trong vòng 2 tuần, tôi không có cách nào đọc hết tất cả cac cuốn sách được yêu cầu đọc trong cả một học kỳ. Nhưng có câu: cái khó ló cái khôn. Tôi gửi một tin nhắn tới các nhóm tin điện tử và mời tất cả các sinh viên Harvard cùng học lớp Kinh Thánh tham gia vào một cuộc “nghiên cứu” quy mô lớn chưa từng thấy vì điều này sẽ rất thiết thực.

Đối với những người quan tâm, tôi giao cho mỗi người nghiên cứu kỹ lưỡng ba trong số hàng trăm chủ đề có thể sẽ được lựa chọn. Sau đó mọi người sẽ gửi email cho tôi những đoạn văn họ viết về ba chủ đề có thể là đề bài trong kỳ thi cuối kỳ. Đã có rất nhiều người quan tâm. Tôi đã tập hợp và chia sẻ với những người đã tham gia. Như vậy, chẳng cần phải đọc bất cứ cuốn sách nào hay tự viết, tôi vẫn có được những bài nghiên cứu đầy đủ nhất, và những người đã tham gia cũng vậy.

Tôi đã khám phá ra sức mạnh của nguồn lực đám đông (crowdsourcing).

(Theo Alphabooks, Tony Hsieh – Tỷ phú bán giầy)

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai

Bình luận
    Không có bình luận.

Video

Top 5 tin bên phải

Đăng ký Tư vấn Hướng nghiệp, Course: