Bí Kíp Học Tiếng Anh

Cách đề nghị giúp đỡ thay thế ‘Can you help me?’

03/10/2017 06:44:54 AM

“Could you do me a favor?” là cách nhờ sự giúp đỡ lịch sự và trang trọng hơn thay vì nói “Could you help me?”

Khi nhờ sự giúp đỡ từ người khác, thay vì nói trực tiếp với những mẫu câu thông dụng như “Will you help me?”, bạn có thể sử dụng mẫu câu đề nghị gián tiếp dưới đây để tăng tính lịch sự và sự cảm thông từ người nghe:

Could you please help me out with …?

Bạn có thể giúp tôi … được không?

Would you mind showing me …?

Bạn có phiền giúp tôi … không?

Is there any chance you have time to …?

Bạn có chút thời gian để ... không?

Could you please explain to me …?

Bạn có thể giải thích cho tôi về … được không?

Please can you do me a favour …?

Làm ơn giúp tôi … được không?

Please help me with …?

Làm ơn giúp tôi với việc …?

Is it possible for you to ...?

Bạn có khả năng để … được không?

I was wondering if you could please show me how to …?

Tôi băn khoăn liệu bạn có thể chỉ tôi cách … được không?

Do you have any free time on/at …(day, date, time)?

Bạn có thời gian rảnh nào vào ngày … không?

Do you know anything about …?

Bạn có biết điều gì về … không?

I am having a problem with … Do you think you can help me?

Tôi đang có một vần đề về… Bạn có thể giúp được tôi không?

If you don't mind, I could really use your assistance with …?

Nếu bạn không phiền, tôi có thể nhờ bạn giúp tôi việc… được không?

I heard you are really good at/with …, and I really could use some help

Tôi nghe nói bạn rất giỏi về … và tôi thực sự cần một vài sự giúp đỡ.

Is there any chance you that you could give me a hand with …?

Liệu bạn có thể giúp tôi một tay với việc… không?

I heard that you have a lot of experience with …, and I could really use your help.

Tôi nghe nói rằng bạn có rất nhiều kinh nghiệm với …, và tôi thực sự cần sự giúp đỡ của bạn.

 

(Theo VnExpress)

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai

Bình luận
    Không có bình luận.

Video

Top 5 tin bên phải

Đăng ký Tư vấn Hướng nghiệp, Course: