Tư Vấn

Những cách nói thay thế 'good luck'

20/11/2018 06:57:08 AM

Để chúc người khác may mắn, bạn có thể nói "All the best!" hoặc "Finger crossed!".

(Theo 7 ESL)

Bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai

Bình luận
    Không có bình luận.

Video

Top 5 tin bên phải

Đăng ký Tư vấn Hướng nghiệp, Course: